Oturum aç

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin Tarafları

www.simdidanis.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca “DANIŞAN” olarak , yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzman veya klinik psikologlar kısaca “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

2- Tanımlar

DANIŞAN (Üye) : simdidanis.com web sitesinde, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek simdidanis.com hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

DANIŞMAN (Uzman) : simdidanis.com web sitesinde DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, simdidanis.com hizmet sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu simdidanis.com tarafından kabul edilmesi halinde, simdidanis.com web sitesinde hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3-Genel Hükümler

 • simdidanis.com web sitesi’nin sağladığı DANIŞMANlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem DANIŞAN hem DANIŞMAN için geçerlidir.
 • simdidanis.com’ da DANIŞMANlık hizmeti sunan simdidanış’ın amacı bir uzman tarafından (simdidanis.com da bulunan danışmanlar tarafından) görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duydukları danışmanlık alanında yardım ve destekleyici DANIŞMANlık hizmeti sağlamaktır. simdidanis.com DANIŞAN’lara DANIŞMAN’larla iletişime geçerek DANIŞMANlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
 • Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik DANIŞMANdan faydalanmasını sağlar. EvimdekiPsikolog uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik DANIŞMANlığın ve terapinin yerini tutmaz.
 • Web Sitesine ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması,Daha önce herhangi bir sebebten simdidanis.com üyeliğinden uzaklaştırılmamış olmak,Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.
 • Psikolog danışmanlıklarında bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda DANIŞMANlık hizmeti verilmez. Online DANIŞMANlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online DANIŞMANlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vs. gibi önemli hususlarda DANIŞMAN’ı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DANIŞMAN ve simdidanis.com sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde DANIŞMAN’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.
 • Online DANIŞMANlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından DANIŞMANlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun simdidanis.com web sitesinde sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın simdidanis.com tarafından kapatılır.
 • simdidanis.com üzerinden DANIŞMANlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon vs. bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. İş bu bilgilerin gizlilik yükümlülüğü simdidanis.com’a aittir. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan simdidanis.com sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda simdidanis.com ve DANIŞMAN, DANIŞAN’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. simdidanis.com ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.
 • Üyeler, simdidanis.com’un üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 • DANIŞAN’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan simdidanis.com sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.
 • Online danışmanlık hizmeti seansları DANIŞAN’ın tercihine göre yazılı (mesajlaşma seklinde), sesli ( telefonla konuşarak) ya da görüntülü (video seans) olarak 3 şekilde gerçekleşebilir. Seans süreleri DANIŞMAN’ın belirlediği zaman dilimi satın alınarak tercih edilebilir.
 • simdidanis.com üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.
 • simdidanis.com DANIŞAN’ları ve simdidanis.com web sitesinden yararlanan herkes simdidanis ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve simdidanis kurallarına uymakla yükümlüdür. simdidanis.com kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde simdidanis.com ve hizmet veren DANIŞMAN, DANIŞMANlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.
 • simdidanis.com DANIŞANları web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.
 • Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm DANIŞMAN’lar ,diploma ve cv’lerini simdidanis.com ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda simdidanis.com sorumlu tutulamaz.
 • simdidanis.com içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, ünvan, adres,telefon vs. ) çoğu kez üye DANIŞMAN’lar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. simdidanis.com web sitesi yayınlanan DANIŞMAN bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.
 • DANIŞAN, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. DANIŞAN, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve simdidanis.com yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek simdidanis.com web sitesini, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • simdidanis.com hizmet veren DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer DANIŞMANlar hiçbir koşul altında simdidanis.com tarafından tavsiye edilmiş , yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple simdidanis.com DANIŞAN’ın yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.
 • Online DANIŞMAN’lık desteği veren DANIŞMAN online DANIŞMANlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve DANIŞAN’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.
 • simdidanis.com web sitesi okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve DANIŞAN’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, simdidanis.com, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.
 • simdidanis.com web sitesi çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. DANIŞAN’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.
 • DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.
 • Siteye DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE DANIŞMAN’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda simdidanis.com web sitesi hiçbir sorumluluk altında değildir. DANIŞAN’lar ve DANIŞMANlar tarafından suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve simdidanis.com web sitesi amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.
 • DANIŞAN ve DANIŞMANlar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Online DANIŞMANlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar DANIŞANın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple simdidanis.com web sitesi görüşme süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Listedeki DANIŞMAN’lık ücretleri daha sonraki bir duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda değişebilir.
 • simdidanis.com veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.
 • Danışan sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek DANIŞMANlık hizmetine “rezervasyon yap” seçeneğine tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.
 • Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online görüşmeye katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu DANIŞANdadır. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez.
 • Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, simdidanis.com, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ” simdidanis.com” yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte simdidanis.com gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • DANIŞAN’ın ve DANIŞMAN’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde simdidanis.com işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. DANIŞAN’a ve DANIŞMAN’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.
 • Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde DANIŞMAN’a durumu bildirmekle yükümlüdür.
 • Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web sitesinde kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların simdidanis.com web sitesinde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • simdidanis.com web sitesinde kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden simdidanis.com sorumlu değildir.
 • simdidanis.com web sitesi listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında simdidanis.com kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.
 • simdidanis.com web sitesi satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde simdidanis.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
 • simdidanis.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
 • simdidanis.com, DANIŞMAN’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. DANIŞMAN’ların üyelere vereceği zararlar, DANIŞMAN’lar tarafından karşılanacaktır ve simdidanis’a rücu edilmeyecektir.
  DANIŞAN, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden simdidanis.com ve DANIŞMAN değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Danışanların ve DANIŞMANların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan simdidanis.com sorumlu değildir.
 • DANIŞANlar ve DANIŞMANlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında simdidanis.com mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun DANIŞMAN’a ait olduğunu; internet web sitesinin Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, simdidanis.com web sitesini temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde simdidanis.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Danışman’ın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışman’ın temsilcisi sıfatıyla simdidanis.com’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
 • simdidanis.com ile DANIŞANlar, arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı simdidanis.com web sitesinin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları simdidanis.com üyelik sözleşmesi ve web web sitesindeki diğer kurallar kapsamında simdidanis.com’un söz konusu zararları DANIŞAN’lara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.
 • Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi DANIŞAN’ların ayrı ayrı simdidanis.com ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında simdidanis.com’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, pandemi, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.
 • simdidanis.com web sitesindeki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.
 • İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.
 • İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
 • Bu sözleşme DANIŞANın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.